Exempel på vad jag gjort – kort

  • Sälj och marknadsstöd till ledande företag inom LED belysning
  • Strategiarbete (försäljning & marknad) för större företag inom VVS sektorn
  • Strategiskt avtalsarbete för att lyckas på offentlig sektor till start-up företag inom sharing economy (delningsekonomin)
  • Strategisk samtalspartner med företag inom bl a skydd/säkerhet för att öka avtalsanvändningen på befintligt avtal
  • Marknadsanalys för företag inom fastighetstvätt
  • Marknadsundersökning 2.0 (se produktblad/erbjudande) för företag inom bla vatten, fasadrenovering, bad etc
  • Opinionsarbete 2.0 (se produktblad/erbjudande) för företag inom energi, vvs, belysning etc för att nå dialog med riksdagsmän och förtroendevalda representanter (politiker) i kommuner.
  • Behjälplig vid avtalstvister och tolkningar av avtal. Har bl a fungerat som företrädare för leverantör gentemot offentlig köpare vilket tydliggjort avtalet och underlättat affären vilket undvikit missförstånd som tidigare lett till konfrontationer
  • Deltar i EU projekt angående energieffektiviseringsprojekt i fastighetssektorn som leds av IVL Svenska miljöinstitutet

Exempel på vad jag gjort – längre

Större medlemsägt bostadsbolag vill hitta nya vägar att öka sin medlemsnytta inom organisationen men också till enskild medlem.

Åtgärd/lösning
Workshop med personal från olika enheter i organisationen för att få fram åtgärdsplan för att öka kundnöjdheten hos de olika målgrupperna

Resultat
Åtgärdspaket för de olika målgrupperna vilket ger en förståelse och struktur hur organisationen kan göra för att öka kundnöjdheten bland de olika målgrupperna

Stor leverantör inom fastighetssektorn vill öka kunskapen bland sina anställda hur man bättre kan lyckas inom den offentliga marknaden

Åtgärd/lösning
Utbildningen ”Att sälja till offentlig sektor – hur du lyckas på den offentliga marknaden” för sälj och kundservice personal

Resultat
Förståelse för hur den offentliga marknaden fungerar och vilka möjligheter som finns. Bland annat hur man kan använda kunskapen i sitt dagliga arbete för att få fler affärer.

Företag inom energibesparingssektorn upplever att konkurrensen sker på produktnivå. Hur kan försäljningen stärkas utan att priset är det primära.

Åtgärd/lösning
Åtgärdsplan för att komma högre upp i värdekedjan. Omdefiniera företaget från produktförsäljning till ett kompetensföretag inom miljösektorn. Strategier som bl a ökat kännedomen och positionerat företag högre i värdekedjan vilket syftar till att öka försäljningen och intjäningsförmågan

Resultat
Bland annat ökad försäljning då både personal samt kunder fått en ny insikt om vad företagets syfte och mål samt vad man levererar.

Säljare som ”gått in i väggen” behöver coachas för att komma tillbaka i arbetslivet

Åtgärd/lösning
Åtgärdsplan där sambesök, hjälp att boka kundbesök, coaching är några delar i det arbetet.

Resultat
Toppresterande säljare med ny insikt vilket bla gör att hen undviker framtida utmattningssymtom.