Digitaliseringprojekt på S:t Eriks

S:t Eriks söker extrapersonal inom digitalisering. DWG (CAD) kompetens är ett krav. Gärna en person med erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn exempelvis som byggledare. Arbetsplatsen är i Uppsala

För mer information ta kontakt med Klas Hall

klas.hall@kompetenspartner.nu 070/664 22 19

Om S:t Eriks: S:t Eriks är Sveriges sten- och betongleverantör sedan 1888. Omsätter över 900 MKR  och är drygt 400 anställda. Leverantörer i alltifrån stora infrastrukturprojekt till specialprojekt som exempelvis markbeläggningen på Sergels torg.

S:t Eriks

Kompetenspartner ny part i Smart Built Environment

Kompetenspartner är invald som ny part i Smart Built Environment

Smart Built Environment verkar inom samhällsbyggnadssektorn och är en satsning av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

-Det känns hedrande att få bidra med Kompetenspartners kunskap och nätverk inom samhällsbyggnadssektorn. Digitaliseringen innebär många spännande utmaningar och möjligheter, säger Klas Hall som är grundare av Kompetenspartner.

 

Mer om Smart Built Environment:

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Programmet “Smart Built Environment” tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Genom programmet säkerställs också de offentliga aktörernas engagemang och stöd, liksom en långsiktig statlig satsning, vilket är nödvändigt för framgång.

En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.
Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.
Smart Built Environment banar väg för samhällsbyggnadssektorns kliv in en digital värld där information strömmar sömlöst och på så sätt öppnar för nya affärsmodeller, högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet för samhället, företagen och användarna.
Målen med programmet är att minska sektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

 

Analys av modulhusmarknaden

Komptenspartner har fått i uppdrag att göra en analys av marknaden för modulhus.

En marknad som är extra intressant med den bostadsbrist vi har idag samt den flyktingvåg som kommer till Europa från bl a Syrien

Uppdragsgivare är ett konsortium av privata och offentliga myndigheter samt organisationer.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta Klas Hall per mejl klas.hall@kompetenspartner.nu eller telefon 08/233 150 alt. 070/664 22 19

 

Uppdrag Försäljningschef S:t Eriks

Kompetenspartner har fått i uppdrag att bidra till att öka kännedomen och försäljningen av S:t Eriks produkter och tjänster. S:t Eriks har funnits sedan slutet av 1800 talet och är ledande i sin bransch  inom mark & VA i bl a infrastruktur projekt.

Extra intressant blir det att lyfta fram de gröna alternativ som S:t Eriks har i sitt sortiment. Det är märkligt att branschen idag exempelvis använder platsrör i VA projekt när det finns väl beprövade produkter som rör av betong säger Klas Hall

 

Hur du kan påverka förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandling

Tycker du det är svårt att träffa upphandlare inom offentlig marknad för att ge dem kännedom om ditt företags produkter och tjänster innan förfrågningsunderlaget är klart?

Ett tips är att läsa Upphandlingsmyndighetens skrift – ”Smartare inköp genom tidigare dialog” som kan ge dig värdefulla tips om hur du kan göra.

Du hittar skriften här: Upphandlingsmyndigheten – smartare inköp genom dialog

Kompetenspartner medverkar i World Green Building Council

Kompetenspartner har fått förfrågan att medverka i World Green Building Council som är världens största samarbetsprojekt för renovering av byggnader.
Projektet samlar över 1000 organisationer i 13 länder och syftar till att leverera strategier för att renovera befintliga byggnader.

Mycket hedrande för kompetenspartner att få bidra med sin kunskap och erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn
För mer information om projektet se LÄNK: World Green Building Council

Vill du också vara med i kompetenspartners nätverk och bidra till ökad affärs- och kundnytta i samhällsbyggnadssektorn?
Exempelvis i det som görs i World Green Building Council.

Mejla klas.hall@kompetenspartner.nu eller ring 070/664 22 19 för mer information.