Marknadsanalys elbranschen

Kompetenspartner har nu levererat analys och åtgärdsplan till större utländsk aktör på hur man ska nå framgång på den svenska marknaden. Vill du veta mer? Hör av dig till Klas Hall på 070/664 22 19 alt. klas.hall@kompetenspartner.nu

Lämna ett svar