Kompetenspartner medverkar i World Green Building Council

Kompetenspartner har fått förfrågan att medverka i World Green Building Council som är världens största samarbetsprojekt för renovering av byggnader.
Projektet samlar över 1000 organisationer i 13 länder och syftar till att leverera strategier för att renovera befintliga byggnader.

Mycket hedrande för kompetenspartner att få bidra med sin kunskap och erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn
För mer information om projektet se LÄNK: World Green Building Council

Vill du också vara med i kompetenspartners nätverk och bidra till ökad affärs- och kundnytta i samhällsbyggnadssektorn?
Exempelvis i det som görs i World Green Building Council.

Mejla klas.hall@kompetenspartner.nu eller ring 070/664 22 19 för mer information.

Lämna ett svar