Innovationsprojekt i samverkan – rapport fastighetsbranschen (Chalmers)

Rapporten bygger på följeforskning av Akademiska Hus arbete att operationalisera sin innovationsstrategi och utveckla arbetsformer för att driva innovation i samverkan med externa aktörer inom ramen för byggprojektet AWL, A Working Lab. Syftet har varit att skapa djupare förståelse för hur innovationsarbete kan ledas och organiseras i en starkt projektorienterad verksamhet.

Lämna ett svar