Hur du kan påverka förfrågningsunderlaget i en offentlig upphandling

Tycker du det är svårt att träffa upphandlare inom offentlig marknad för att ge dem kännedom om ditt företags produkter och tjänster innan förfrågningsunderlaget är klart?

Ett tips är att läsa Upphandlingsmyndighetens skrift – ”Smartare inköp genom tidigare dialog” som kan ge dig värdefulla tips om hur du kan göra.

Du hittar skriften här: Upphandlingsmyndigheten – smartare inköp genom dialog

Lämna ett svar