Möjligheterna på den offentliga marknaden

Utbildningen riktar sig till de som vill få en övergripande kunskap om hur den offentliga marknaden fungerar och hur man gör för att lyckas på denna marknad som omsätter 800 miljarder kronor per år.

Innehåll

Hur fungerar offentlig marknad

 • Hur är det organiserat
  • Stat
  • Landsting
  • Kommuner
 • Hur tas besluten
 • Vem bestämmer

Hur fungerar regelverket LOU (lagen om offentlig upphandling)

 • Bakgrund LOU
 • Vad är en offentlig upphandling
 • Vad hittar jag offentliga upphandlingar (databaser)
 • Vilka omfattas av LOU
 • Upphandlingsprocessen
 • Hur överklagar jag en upphandling (överprövning)
 • Offentlighetsprincipen samt andra lagar och regler
 • Tips och råd för att vinna upphandlingen

Workshop

 • Handlingsplan tas fram för att nå framgång på den offentliga marknaden att användas respektive deltagares organisation.

Efter utbildningen kommer deltagarna bl a ha kunskap om hur stat, landsting och kommuner är organiserade. Var besluten tas och hur man påverkar beslutsfattarna. Hur fungerar den offentliga inköpsprocessen och dess regelverk LOU. I vilka databaser hittar man de offentliga upphandlingarna. Generell kunskap om vad ett anbud ska innehålla samt vad man kan göra för att ”sticka ut”. Tips och råd på lagar och regler. Vidare ges information om hur man på bästa sätt får ut information från myndigheterna som exempelvis konkurrenters avtal genom att använda sig av bl a offentlighetsprincipens lagar och regler. I slutet av utbildningen genomförs en workshop med fokus på att ta fram en handlingsplan för den offentliga marknaden med utgångspunkt på varje deltagares organisation.

För mer information kontakta klas.hall@kompetenspartner.nu 070/664 22 19