Att sälja till offentlig sektor

Hur man lyckas på den offentliga marknaden

En utbildning i lagen om offentlig upphandling (LOU) ur ett sälj och marknadsperspektiv Utbildningen riktar sig till de som vill få en övergripande kunskap om hur LOU fungerar samt tips och råd hur man lyckas med sina anbud (offerter). Utbildningen hålls av Klas Hall som har kunskap och erfarenhet av LOU både ur ett inköps och leverantörsperspektiv. Mer information kontakta klas.hall@kompetenspartner.nu eller 070/664 22 19.

Innehåll

Del 1

Genomgång av LOU

 • Bakgrund LOU
 • Tre lagar: LOV, LUF och LOU
 • Grundläggande principer i LOU
 • Vilka omfattas av LOU
 • Vad är en offentlig upphandling
  • Kontrakt och Ramavtal
  • A och B tjänster
  • Undantag
 • Tröskelvärden
 • Förfrågningsunderlag
 • Annonsering
 • Tilldelningsbeslut
 • Överprövning
 • Offentlighetsprincipen

Del 2

Tips och råd för att vinna upphandlingen

 • Kundrelationen
 • Anbudet
  • Grundkurs
  • Överkurs
 • Förfrågningsunderlaget

Exempel på material som erhålls efter utbildningen

 • Information om databaser som finns inom offentlig upphandling för inköpare och leverantörer
 • Utdrag ur lagtext som offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen etc som är till nytta i arbetet mot den offentliga marknaden
 • En beskrivning av skillnaden mellan LOU och LUF