Researchtjänster inom den offentliga marknaden

En kundanpassad research inleds alltid med att vi tillsammans gör en behovsanalys för att säkerställa vilken specifik information som är nödvändig för kunden som beslutstöd vid varje unik affär.

En insamling av information bygger på offentlighetsprincipen och kan göras från alla myndigheter, statliga och kommunala bolag, landsting, verk och instanser. Informationen inhämtas sedan med stor diskretion och sekretess, vilket bla innebär att informationslämnaren (myndigheten) inte får reda på vem som efterfrågar informationen.

Våra researchers identifierar de avdelningar, enheter eller personer som innehar den efterfrågade informationen och tar fram den. På detta sätt får ni det bästa underlaget för beslut man kan ha, de verkliga förhållandena.

Den önskade informationen kan vara:

  • Summan av avrop på ingångna avtal i form av statistik eller fakturakopior på konkurrenternas affärer.
  • Hur tänker konkurrenterna, och vad har de för information och strategi? Vi kan ta fram information om konkurrerande leverantörers mejlkorrespondens gällande specifika affärer.
  • Följer den upphandlande enheten avtalet? Vi tar fram all statistik för att i efterhand kunna göra en avtalskontroll.
  • Vidare kan vi få fram information om befattningshavare, infrastruktur, samhällsbyggnad.

Information är en av hörnstenarna i en lyckad affär. Med vår riktade research kan ni få en exakt bild av hur verkligheten förhåller sig, innan ni fattar beslut. Dvs ni får alltså på förhand en klar uppfattning om vad en affär kan vara värd, eller kan i efterhand kontrollera om upphandlande enhet följer avtalet.

Sammanställning
Resultatet av begärd research sammanställs av våra researchers helt utifrån era önskemål.

Materialet kan levereras i antingen Excel-format, inskannade original, pivottabeller, PDF, Power Point, statistiska grafer eller önskad kombination.

Matchning
Allt kundanpassat researchmaterial säkerställs av våra researchers så långt det är möjligt.

Vi bedriver informationsinsamling via alla de enheter och personer som kan tänkas vara informationsinnehavare av samma eller liknande information. Detta för att sedan ha möjlighet att jämföra och söka förklaringar till eventuella diskrepanser.

Slutligen matchas informationen mot DoubleChecks egna databaser som innehåller nationell statistik över alla offentliga affärer.

Analys
Analysen av det insamlade materialet som utgör grund för förslag på handlingsalternativ för er görs av våra researcher i samarbete med Kompetenspartner.

Arbetsgången avseende researchen kan i många fall ge svar på frågor som ni kan ha nytta av men som inte förfrågats efter inledningsvis. Därför gör vi även en researchanalys av information som kommit fram och i vissa fall kräver uppföljning.

Rapport
Efter uppföljning och analys skriver vi en rapport där ni får ta del av eventuella kunskaper och erfarenheter från insamlingen som kan vara till nytta för er.

Det kan gälla upphandlande myndigheters oförmåga att ha en överblick över upphandlingar, märkliga prissättningar, intervjusvar som leder i oväntad riktning eller annat.

Presentation
Sammanställning, matchning, analys och rapport av materialet presenteras slutligen för er. Presentationen kan skräddarsys efter just era önskemål.

Vid presentationen kan ni erhålla förslag på handlingsalternativ utifrån den faktiska informationen.