Projektledning anbud

Ett vinnande anbud ska både vara korrekt och attraktivt för upphandlaren. Det ordnar vi. När vi projektleder ert anbud får ni mer tid över för era ordinarie arbetsuppgifter, i stället för att binda upp värdefulla resurser i anbudsprocessen. Ni behöver inte heller avstå från upphandlingar för att ni inte har tid eller resurser att hantera dem − vi arbetar för er när ni behöver oss. Ni har kunskap om produkten eller tjänsten − vi har kunskap om offentlig upphandling och marknad. Vår samlade kunskap ger er ett försprång gentemot era konkurrenter. När ni låter oss ta hand om projektledningen av anbudet kan ni:

fokusera på priset och produkten eller tjänsten vinna fler upphandlingar med korrekta, smarta och tydliga anbud använda oss som en strategisk partner och rådgivare delta i fler upphandlingar – ni behöver inte avstå på grund av tidsbrist Så här går det till:

  • Vi beställer förfrågningsunderlaget från upphandlaren
  • Vi granskar förfrågningsunderlaget och kontaktar upphandlaren vid eventuella otydligheter
  • Vi tar fram en checklista till er med punkter där vi behöver ert kunnande, till exempel när det gäller priset och produkten
  • Vi tar fram en innehållsstruktur för anbudet, dvs. rubriker, underrubriker etc.
  • Vi ger en kvalitativ coachning till mervärdesdelen av anbudet
  • Vi bevakar svar på frågor och övriga kompletteringar från upphandlaren
  • Vi sammanställer ett korrekt och komplett anbud
  • Vi ser till så att anbudet lämnas in i tid. Vi kan även lämna anbud elektroniskt
  • Vi följer upp resultatet och granskar tilldelningsbeslutet

Prisindikation: Fast pris per projekt samt X % på anbudsvärdet

Anbudstjänsterna (produktlogik)

anbudssakring