Kvalitativ anbudscoachning

Med kvalitativ anbudscoachning säkerställer vi att ditt anbud för så höga poäng som möjligt i mervärdesdelen av anbudet. Om vi projektleder ert anbud ingår naturligtvis den kvalitativa anbudscoachningen, men ibland passar det bättre för er att själva projektleda anbudet. Vi ser till att:

  • anbudet uppfyller alla skall-krav
  • ni har besvarat alla frågor och redovisat det som krävs
  • alla prislistor, specifikationer och andra ifyllda dokument är kompletta
  • att ni har en tydlig innehållsstruktur med rubriker, underrubriker mm att förhålla er till när ni skriver anbudet
  • att hela anbudet genomgår en kvalitativ bedömning av innehåll och formuleringar i relation till förfrågningsunderlaget så att så höga poäng som möjligt erhålls

Prisindikation: 24.000kr exl. moms + X % på anbudsvärdet

Anbudstjänsterna (produktlogik)

 

anbudssakring