Erbjudanden

Här nedan hittar du mina paketerade erbjudanden. Men detta är bara en liten del av vad jag gör. Läs gärna mer om mig under Vad jag gjort för att få en mer heltäckande bild över de uppdrag vi haft.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ett omfattande begrepp som är alltifrån individutveckling till IT projekt etc. Kompetenspartner verksamhetsutvecklingsprojekt har fokus på att utveckla affärs- och kundnyttan.

Läs mer här

Försäljning

”Ax till Limpa”

Alltifrån prospektbearbetning, kundbesöksbokning, personlig försäljning etc till strategiskt arbete. Insatsen styrs efter ert behov. Jag  har kunskap om samhällsbyggnadssektorn samt kontaktnäten.

För mer information hör av dig till mig. 

Marknadsundersökning 2.0

Marknadsundersökningar 2.0 är en vidareutveckling av marknadsundersökningar som bland annat syftar till att påverka branschen i positiv riktning för det egna företaget samt få nya kundprospekt.

Läs mer här

Kunskapsöversikt 2.0

Kunskapsöversikt 2.0 är en vidareutveckling av undersökningar där man bland annat får en omvärldsanalys samt kan påverka sin omvärld i positiv riktning för den egna organisationen.

Läs mer här

Opinion 2.0

Opinion 2.0 arbetar med uppdragsgivarens affärs- och kundnytta i fokus och inte enbart informationsdelen som är det traditionella sättet att bedriva opinion/lobbying.

Läs mer här

Offentliga marknaden

Offentliga marknaden har ett affärsvärde på över 800 miljarder kronor

I samarbete med Doublecheck erbjuder Kompetenspartner olika tjänster med expertiskompetens inom LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt LUF (Lagen om upphandling i försörjningssektorerna).

För mer information om Doublecheck

Anbudstjänster

Anbudstjänsterna hjälper dig i olika steg i din anbudsprocess.

För mer information och prisindikation, klicka på de olika anbudstjänsterna nedan

Researchtjänster inom den offentliga marknaden

För att säkerställa att insatserna riktas rätt på den offentliga marknaden är information och kunskap om de faktiska förhållandena det bästa beslutstödet. Med en unik faktainsamling av värdet på den offentliga marknaden samt en kunskap om hur den offentliga marknaden fungerar erbjuds skräddarsydda researchtjänster.

Läs mer här

Utbildningar