Browse Category: Uncategorized

Kompetenspartner är nu Sveriges representant för exportorganisationen Columdae

Handelsorganisationen som ser till att du lyckas med din exportsatsning

Columdae är en etablerad handelsorganisation med lokal förankring i olika länder och marknader som ser till att du når framgång i dina exportsatsningar.

Intresserad av mer information samt en kostnadsfri analys av dina möjligheter på de marknader vi arbetar på hör av dig till klas.hall@kompetenspartner.nu alt. 070/664 22 19.

Mer information om Columdae hittar du på columdae.com, LinkedIn samt här en kort presentation

Klokboken – tips för dig som planerar seniorbostäder

Klokboken för seniorbostäder

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen. Projektet finansierades av Formas, CMB, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad och många fler aktörer.

Hem

Marknadsanalys elbranschen

Kompetenspartner har nu levererat analys och åtgärdsplan till större utländsk aktör på hur man ska nå framgång på den svenska marknaden. Vill du veta mer? Hör av dig till Klas Hall på 070/664 22 19 alt. klas.hall@kompetenspartner.nu

Digitaliseringprojekt på S:t Eriks

S:t Eriks söker extrapersonal inom digitalisering. DWG (CAD) kompetens är ett krav. Gärna en person med erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn exempelvis som byggledare. Arbetsplatsen är i Uppsala

För mer information ta kontakt med Klas Hall

klas.hall@kompetenspartner.nu 070/664 22 19

Om S:t Eriks: S:t Eriks är Sveriges sten- och betongleverantör sedan 1888. Omsätter över 900 MKR  och är drygt 400 anställda. Leverantörer i alltifrån stora infrastrukturprojekt till specialprojekt som exempelvis markbeläggningen på Sergels torg.

S:t Eriks

Kompetenspartner ny part i Smart Built Environment

Kompetenspartner är invald som ny part i Smart Built Environment

Smart Built Environment verkar inom samhällsbyggnadssektorn och är en satsning av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Smart Built Environment tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

-Det känns hedrande att få bidra med Kompetenspartners kunskap och nätverk inom samhällsbyggnadssektorn. Digitaliseringen innebär många spännande utmaningar och möjligheter, säger Klas Hall som är grundare av Kompetenspartner.

 

Mer om Smart Built Environment:

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Smart Built Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Programmet “Smart Built Environment” tar ett samlat grepp över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. Pågående initiativ samordnas, kompletteras och växlas upp. Genom programmet säkerställs också de offentliga aktörernas engagemang och stöd, liksom en långsiktig statlig satsning, vilket är nödvändigt för framgång.

En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för företagen, brukarna och samhället. Det unika med detta program är just integrationen mellan BIM, GIS och industriella processer, som ökar potentialen att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.
Insatserna i programmet omfattar forskning, utveckling och innovation, och hanterar den digitala infrastrukturen, affärsdrivna tillämpningar i företag och integrering av processerna. Programmet skapar ny kunskap, kompetens, tjänster och produkter.
Smart Built Environment banar väg för samhällsbyggnadssektorns kliv in en digital värld där information strömmar sömlöst och på så sätt öppnar för nya affärsmodeller, högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet för samhället, företagen och användarna.
Målen med programmet är att minska sektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.