Browse Category: Bygg

Innovationsprojekt i samverkan – rapport fastighetsbranschen (Chalmers)

Rapporten bygger på följeforskning av Akademiska Hus arbete att operationalisera sin innovationsstrategi och utveckla arbetsformer för att driva innovation i samverkan med externa aktörer inom ramen för byggprojektet AWL, A Working Lab. Syftet har varit att skapa djupare förståelse för hur innovationsarbete kan ledas och organiseras i en starkt projektorienterad verksamhet.

Analys av modulhusmarknaden

Komptenspartner har fått i uppdrag att göra en analys av marknaden för modulhus.

En marknad som är extra intressant med den bostadsbrist vi har idag samt den flyktingvåg som kommer till Europa från bl a Syrien

Uppdragsgivare är ett konsortium av privata och offentliga myndigheter samt organisationer.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta Klas Hall per mejl klas.hall@kompetenspartner.nu eller telefon 08/233 150 alt. 070/664 22 19

 

Uppdrag Försäljningschef S:t Eriks

Kompetenspartner har fått i uppdrag att bidra till att öka kännedomen och försäljningen av S:t Eriks produkter och tjänster. S:t Eriks har funnits sedan slutet av 1800 talet och är ledande i sin bransch  inom mark & VA i bl a infrastruktur projekt.

Extra intressant blir det att lyfta fram de gröna alternativ som S:t Eriks har i sitt sortiment. Det är märkligt att branschen idag exempelvis använder platsrör i VA projekt när det finns väl beprövade produkter som rör av betong säger Klas Hall