Browse Author: Klas Hall

Kompetenspartner är nu Sveriges representant för exportorganisationen Columdae

Handelsorganisationen som ser till att du lyckas med din exportsatsning

Columdae är en etablerad handelsorganisation med lokal förankring i olika länder och marknader som ser till att du når framgång i dina exportsatsningar.

Intresserad av mer information samt en kostnadsfri analys av dina möjligheter på de marknader vi arbetar på hör av dig till klas.hall@kompetenspartner.nu alt. 070/664 22 19.

Mer information om Columdae hittar du på columdae.com, LinkedIn samt här en kort presentation

Klokboken – tips för dig som planerar seniorbostäder

Klokboken för seniorbostäder

Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskaper om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. Klokboken för seniorbostäder har kommit till som ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen. Projektet finansierades av Formas, CMB, Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad och många fler aktörer.

Hem

Marknadsanalys elbranschen

Kompetenspartner har nu levererat analys och åtgärdsplan till större utländsk aktör på hur man ska nå framgång på den svenska marknaden. Vill du veta mer? Hör av dig till Klas Hall på 070/664 22 19 alt. klas.hall@kompetenspartner.nu

Innovationsprojekt i samverkan – rapport fastighetsbranschen (Chalmers)

Rapporten bygger på följeforskning av Akademiska Hus arbete att operationalisera sin innovationsstrategi och utveckla arbetsformer för att driva innovation i samverkan med externa aktörer inom ramen för byggprojektet AWL, A Working Lab. Syftet har varit att skapa djupare förståelse för hur innovationsarbete kan ledas och organiseras i en starkt projektorienterad verksamhet.

Kompetenspartner uppskattade föreläsning nu på Talarforum “Att sälja till offentlig sektor”

Nu finns även den uppskattade föreläsningen “Öka din affärs- och kundnytta på den offentliga marknaden” på Talarforum

https://www.talarforum.se/klas.hall

Öka din affärs- och kundnytta på den offentliga marknaden.

Att sälja till offentlig sektor – hur man lyckas på den offentliga marknaden

Klas Hall hjälper större som mindre företag att öka sin affärs- och kundnytta på den offentliga marknaden.

Klas Hall har en bred erfarenhet inom försäljning i olika branscher – såväl i offentlig som privat sektor. Med en bakgrund som key account manager, försäljningschef, marknadschef och konsult har han hjälpt stora som mindre företag att öka sin affärs- och kundnytta både inom privat som offentlig sektor.

-Mitt intresse för offentliga marknaden väcktes på HBV som är de kommunala bostadsbolagens inköpsorganisation där jag var marknadschef. Här förstod jag möjligheterna med LOU (lagen om offentlig upphandling) ur ett leverantörs/sälj perspektiv. Men utbildningarna inom detta område hålls av inköpare och jurister som inte är affärsfokuserade utan mer intresserade av enskilda paragrafer än affären. Därför beslöt jag mig för att ta fram en utbildning som fokuserade på hur man säljer till offentliga marknaden och ha fokus på affären istället för paragraferna.

Klas har hjälpt större som mindre företag att förstå hur man gör för att lyckas få och öka sina affärer inom den offentliga marknaden såväl teoretiskt som praktiskt. Han har även utbildat bland annat danska handelskammarens som Stockholms handelskammares kunder och medlemmar i möjligheterna på den offentliga marknaden

-850 miljarder kronor per år omsätter den offentliga marknaden. Det är helt otroligt att inte fler företag är på denna gigantiska marknad. Min utbildning leder till att man förstår hur den fungerar samt konkreta tips på hur man gör för att lyckas.

Efter utbildningen kommer deltagarna bland annat ha kunskap om

– Hur den offentliga inköpsprocessen fungerar och hur jag kan påverka den
– LOU (Lagen om offentlig upphandling) regelverket samt insikt om LUF
– Var hittar jag upphandlingarna som berör mig
– Inköpscentraler
– Databaser
– CPV koder
– Tips och råd på lagar för att exempelvis få reda på konkurrenternas avtal och priser
– Hur jag gör för att lyckas på den offentliga marknaden