Analys av modulhusmarknaden

Komptenspartner har fått i uppdrag att göra en analys av marknaden för modulhus.

En marknad som är extra intressant med den bostadsbrist vi har idag samt den flyktingvåg som kommer till Europa från bl a Syrien

Uppdragsgivare är ett konsortium av privata och offentliga myndigheter samt organisationer.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta Klas Hall per mejl klas.hall@kompetenspartner.nu eller telefon 08/233 150 alt. 070/664 22 19

 

Lämna ett svar