Välkommen till Kompetenspartner

Kompetenspartner hjälper företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn att öka sin affärs- och kundnytta vilket bidrar till en ökad samhällsnytta.

Med stort nätverk av samarbetspartner inom samhällsbyggnadssektorn erbjuder vi en bred och djup kompetens så att du lyckas med din verksamhet.

”Med samhällsbyggnadssektorn förstås aktörer som är involverade i hela processen från planering till byggande, förvaltning och boende inom bygg-, fastighets- och anläggningssektorn” – Boverket 2007