Välkommen till Kompetenspartner

Jag hjälper företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn att öka sin affärs- och kundnytta vilket bidrar till en ökad samhällsnytta.

Med ett stort nätverk samt samarbetspartner inom samhällsbyggnadssektorn säkerhetställer jag en bred och djup kompetens så att du lyckas i din verksamhet.

”Med samhällsbyggnadssektorn förstås aktörer som är involverade i hela processen från planering till byggande, förvaltning och boende inom bygg-, fastighets- och anläggningssektorn” – Boverket 2007