Partners / Samarbeten / Nätverk

Kompetenspartner syfte är att tillföra kompetens i olika projekt för att öka affärs- och kundnyttan i samhällssektorn vilket bidrar till samhällsutvecklingen i stort.

Vi har ett stort och djup nätverk i olika former som vi använder oss av i olika projekt.

Här har vi specificerat en del av de kontaktvägar som vi har.

Vill du som person eller er organisation bli en del av detta nätverk så hör av dig till klas.hall@kompetenspartner.nu  eller 070/664 22 19.

hbv-kompetenspartner
iq-samhallsbyggnad-kompetenspartner
sgbc
sabo-kompetenspartner
doublecheck-kompetenspartner
SKL-kommentus-kompetenspartner
ivl-svenska-miljöinstitutet-kompetenspartner
partierna-kompetenspartner
affärsconcept-kompetenspartner

Kompetensresurser

Här kommer du framöver hitta personprofiler på de kompetensresurser som valt att visa dem i vårt nätverk. Läs mer här.